tarim

Permakültür (Sürdürülebilir Tarım) Nedir?

Permakültür, doğal ekosistemlerin tasarım ve uygulamasına dayanan, sürdürülebilir bir tarım ve yaşam tarzı yaklaşımıdır. Bu yöntemde, insan faaliyetleriyle oluşturulan sistemlerin doğal ekosistemlere benzer şekilde işlemesini sağlamak hedeflenir. Permakültür, toprağı ve doğal kaynakları korumak, ekosistemleri desteklemek, biyoçeşitliliği artırmak ve insanların sürdürülebilir bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla uygulanır.