Hedonism

Tehlikeye Dikkat! “Hedonizm”

Hedonizm, yaşamın temel amacının hazza ve mutluluğa odaklanmak olduğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır. Bu makalede, hedonizmin kökenleri, çeşitli türleri, haz peşindeki hedefleri, eleştirileri ve modern toplumdaki yeri ele alınacak. Ayrıca, sanatta hedonizmin ifadesi ve gelecekteki rolü hakkında da derinlemesine bir inceleme yapılacaktır.